Maska

Vizuálna identita slovinského časopisu o tanci, divadle a kultúre. Kompletný dizajn od obálky po tiráž, 4x ročne. Každé číslo tematicky zamerané. Vychádza bilinguálne – slovinčina, angličtina.
Získala Uznanie v Národnej cene za dizajn.

editorial
13 kubíkov

Vizuálna identita sezóny art galérie 13m3. Línia plagátov, špeciálne materiály a komplexný súhrnný katalóg pri príležitosti výročia založenia. Použitá bronzová ražba na obálke, spinky po bokoch, holý chrbát, tri druhy papiera pre vnútro.

identita
Brazil Visual

Identita prvého festivalu brazílskeho filmu na Slovensku. Kvôli charakteru filmov vlajka pozostáva z predmetov každodennej spotreby obyčajných ľudí. Kompletná ručná príprava. Plagát, web, pohľadnice, videozvučka. Spolupráca Peter Važan.

identita
2013
Rudolf Laban

Koncept a úprava knižky o priekopníkovi moderného tanca a bratislavskom rodákovi Rudolf von Labanovi. Dizajn reflektuje vrchol Labanovej kariéri – časy moderny.

identita
2012
Trienále plagátu Trnava

Spoluvytváranie identity medzinárodnej výstavy plagátov v Trnave. TV spot, katalóg, inzercie, darčekové predmety, informačné materiály, diplomy, ...
Autorka základnej identity. Ivana Palečková Foto Jakub Čajko

identita
2012
Časopis kød

Kompletný redizajn jediného časopisu o divadelnej scéne na Slovensku. Zámer bol prevzdušniť, osviežiť, zmodernizovať. Zmena loga, koncept obálok, vnútorné riešenie, odlíšenie rubrík, pravidelné mesačné zalamovanie.

editorial
od 2012
OMS

Typografia a grafický dizajn v prezentačnom videu slovenskej firmy vyrábajúcej svietidlá. Úvodné a záverečné titulky, typovesmír, grafy a tabuľky.

motion
2012
Arteterapia

Identita divadelného festivalu Arteterapia. Podtitul ročníka je Chránené územie – divadlá zamerané na menšiny, imi/emigrantov a tému hraníc fyzických aj mentálnych. Priestoru nie je nikdy tak akurát... Plagáty, bulletin, visačky, vstupenky, inzercie.

identita
2009
Cena Oskára Čepana

Kompletná identita ceny mladých výtvarníkov. Hlavnou cenou bol tvorivý pobyt v New Yorku. Paradoxne bol tento návrh ročník predtým neprijatý. Plagáty, pozvánky, odznaky, noviny, nálepky, inzercia, popisky.

identita
2010
Mlsná Emma

Rebrand spájajúci dva rozličné tovary – čokoládu a umenie. Pojítkom sa stala lahodná chuť a handmade pocit. Extrahované tvary praliniek vytvorili základ pre mlsné tvaroslovie. Manželia/majitelia zároveň robia umelecké vitráže, čo sa premietlo do farebnej inšpirácie a mozaikovitého narábania s tvarmi. Logotyp, dizajn manuál, označenie predajne, etikety, nápojový lístok, pečiatky, vizitky, poukážky... A stále pribúda.

identita
2013–2014
BAVLNA

Logotyp a postupný branding kreatívneho ateliéru v Cvernovke. Inšpirácia pôvodnými logotypmi produktov, ostatné už reflektuje súčasnosť. Silný branding priniesol nečakaný efekt – hostia pomaly transformujú takmer nepriestreľné “Idem do Cvernovky” na “Idem do Bavlny”.

identita
od 2013
Wafličky

Kompletná identita gastronomickej firmy dovážajúcej wafličky a iné holandské pochutiny. Lebo len keď máme plné bruchá, môžeme vnímať umenie! Logotyp, kompletné CID zvonka i vnútra firmy.

identita
od 2008
Instituto Portugues

Rebrand inštitútu, spájajúceho portugalský jazyk a kultúru. Pre aplikácie platia len dve pravidlá – a) krúžky v akejkoľvek forme b) spájanie v akejkoľvek forme. Všetko si robia svojpomocne, preto majú k dispozícii vysekávačku, nálepky, farebné papiere, alebo aj konfety. Redizajn logotypu, hlavičkový papier, vizitky, obálky, pečiatka, plagáty, pozvánky, diplomy. Web Filip Ruisl

identita
2013
Päť rozprávkových hier

Kniha divadelných hier pre deti aj dospelých. Dve Pantonky a font Doko.
Ilustrácie: Miroslav Cipár

editorial
2012
Divadlo Andreja Bagara v Nitre

Vizuál sezóny 2010/2011. Spojovateľom je abstrakt z každej divadelnej inscenácie v podobe info ikonky. Ku nim neodmysliteľne patrí aj silná info farebnosť. Plagát, billboard, citylight, bulletin, inzercia, PF, kalendár.

identita
2010
Slovenský obraz v 20. storočí

Komplexný katalóg k výročnej výstave Slovenskej národnej galérie na Pražskom hrade. Katalóg, výstavné panely, popisky.

identita editorial
2008
Neve giľa spevník

Spevník hudobného projektu súčasnej cigánskej hudby. Ilustrácia Tomáš Klepoch

editorial
2011
Neve giľa DVD + CD

Identita hudobného projektu súčasnej cigánskej hudby. Tetovačka obsahuje všetky atribúty novodobého rómskeho muzikanta, bez ktorých by nemohol tvoriť. Logo, spevník, CD a DVD, booklet, plagát. Ilustrácia Tomáš Klepoch.

identita
2011
Nová dráma / New Drama

Kompletná identita divadelného festivalu Nová dráma. Témou ročníka bolo 3D. Dizajn odkrýva, pomocou akých prostriedkov sa mladý dramatik môže presláviť. Plagáty, billboard, citylighty, bulletin, letáky, odznaky, tričká, tašky, inzercie, nálepky, visačky.

identita
2010
Bábkarská Bystrica

Horror puppet show v Bystrici! Identita medzinárodného festivalu bábkového divadla. Cieľom bolo odkomunikovať, že bábky nie sú len pre deti – ponúkajú témy aj pre dospelých. Divadlo BDNR nám sprístupnilo svoje fantastické sklady, v ktorých sme dokázali s fotografom portrétovať celé hodiny. Plagáty, pohľadnice, bulletin, vstupenky, inzercie, darčekové predmety. Foto Dalibor Krupka.

identita
2012
Týždeň mobility

Identita žilinského festivalu mobility. Téma alternatíva k motorom prebraná doslovne, ako preškrtnutá značka auta. Ručná práca – model auta meral 30 cm a farba sa poriadne lepila na päty. Plagát, letáky, billboardy, bulletin, zvučka. Foto Viktor Szemzö, video Peter Važan.

identita
2009
13 kubíkov

Vizuálna identita sezóny art galérie 13m3. Línia plagátov, špeciálne materiály a komplexný súhrnný katalóg pri príležitosti výročia založenia. Použitá bronzová ražba na obálke, spinky po bokoch, holý chrbát, tri druhy papiera pre vnútro.

identita
2008
Maska

Vizuálna identita slovinského časopisu o tanci, divadle a kultúre. Kompletný dizajn od obálky po tiráž, 4x ročne. Každé číslo tematicky zamerané. Vychádza bilinguálne – slovinčina, angličtina.
Získala Uznanie v Národnej cene za dizajn.

editorial
2006 – 2010
Brazil Visual

Identita prvého festivalu brazílskeho filmu na Slovensku. Kvôli charakteru filmov vlajka pozostáva z predmetov každodennej spotreby obyčajných ľudí. Kompletná ručná príprava. Plagát, web, pohľadnice, videozvučka. Spolupráca Peter Važan.

identita
Rudolf Laban

Koncept a úprava knižky o priekopníkovi moderného tanca a bratislavskom rodákovi Rudolf von Labanovi. Dizajn reflektuje vrchol Labanovej kariéri – časy moderny.

identita
Trienále plagátu Trnava

Spoluvytváranie identity medzinárodnej výstavy plagátov v Trnave. TV spot, katalóg, inzercie, darčekové predmety, informačné materiály, diplomy, ...
Autorka základnej identity. Ivana Palečková Foto Jakub Čajko

identita
Časopis kød

Kompletný redizajn jediného časopisu o divadelnej scéne na Slovensku. Zámer bol prevzdušniť, osviežiť, zmodernizovať. Zmena loga, koncept obálok, vnútorné riešenie, odlíšenie rubrík, pravidelné mesačné zalamovanie.

editorial