Nová dráma / New Drama

Kompletná identita divadelného festivalu Nová dráma. Témou ročníka bolo 3D. Plagáty, billboard, citylighty, bulletin, letáky, odznaky, tričká, tašky, inzercie, visačky.

identita
Maska

Vizuálna identita slovinského časopisu o tanci, divadle a kultúre. Kompletný dizajn od obálky po tiráž, 4x ročne. Každé číslo tematicky zamerané. Vychádza bilinguálne – slovinčina, angličtina.
Získala Uznanie v Národnej cene za dizajn.

editorial
Brazil Visual

Identita prvého festivalu brazílskeho filmu na Slovensku. Plagát, web, videozvučka. Spolupráca Peter Važan.

identita
2013
Trienále plagátu Trnava

Spoluvytváranie identity medzinárodnej výstavy plagátov v Trnave. TV spot, katalóg, inzercie, darčekové predmety, informačné materiály, diplomy, ...
Autorka základnej identity: Ivana Palečková

identita
2012
Rudolf Laban

Koncept a úprava knižky o priekopníkovi moderného tanca a bratislavskom rodákovi Rudolf von Labanovi. Dizajn reflektuje vrchol Labanovej kariéri – časy moderny.

identita
2012
Časopis kød

Kompletný redizajn jediného časopisu o divadelnej scéne na Slovensku. Zámer bol prevzdušniť, osviežiť, zmodernizovať. Zmena loga, koncept obálok, vnútorné riešenie, odlíšenie rubrík, pravidelné mesačné zalamovanie.

editorial
od 2012
Sloving

Radikálny redizajn pôvodného loga slovenskej energetickej spoločnosti, ktorý pokračuje postupným definovaním prvkov vizuálnej identity. Vizitky, hlavičkové papiere, ponukové listy, textílie, firemné vlajky.

identita
2012
Zvonky šťastia

Dokumentárna hra Mareka Šulíka a Jany Bučko o dvoch oddaných rómskych fanúšikoch Karla Gotta a Dary Rolins. Plagát, letáky, titulky do filmu. 

Foto: Viktor Szemzö

identita
2012
Arteterapia

Identita divadelného festivalu Arteterapia. Podtitul ročníka bolo Chránené územie – divadlá zamerané na menšiny, imi/emigrantov a tému hraníc fyzických aj mentálnych. Plagáty, bulletin, visačky, vstupenky, inzercie.

identita
2009
OMS

Typografia a grafický dizajn v prezentačnom videu slovenskej firmy vyrábajúcej svietidlá. Úvodné a záverečné titulky, typovesmír, grafy a tabuľky.

motion
2012
Cena Oskára Čepana

Kompletná identita ceny mladých výtvarníkov. Hlavnou cenou bol tvorivý pobyt v New Yorku. Plagáty, pozvánky, odznaky, noviny, inzercia, popisky.

identita
2010
English by Art

Kompletná identita novej jazykovej triedy. Mladá, svieža, s netradičným prístupom k učeniu. Logotyp, web, pohľadnice, merkantily.

identita
2012
Satelit

Identita dizajnovej galérie Slovenského centra dizajnu s focusom na mladých tvorcov. Logo vyjadruje charakter priestoru, zapusteného pod úrovňou ulice. Logotyp, vizitky, drobné aplikácie, plagáty, katalóg.

identita
2007 – 2010
Päť rozprávkových hier

Kniha divadelných hier pre deti aj dospelých.
Ilustrácie: Miroslav Cipár

editorial
2012
Sweet Charity

Vizuálna identita divadelného muzikálu pre masy. Prerábka populárneho broadwayského originálu. Logotyp, plagát, billboard, citylight, pozvánka, bulletin, inzercia.
Foto: Dalibor Krupka

identita
2011
Wafličky

Kompletná identita gastronomickej spoločnosti dovážajúcej wafličky a rôzne ďalšie holandské sladkosti. Logotyp, CID, web.

identita
od 2008
Dark Play

Vizuálna identita inscenácie pre mladých. Temná hra o prelínaní virtuálneho a reálneho. Logotyp, plagát, billboard, citylight, pozvánka, bulletin, inzercia, web.
Foto: Dalibor Krupka

identita
2011
Divadlo Andreja Bagara v Nitre

Vizuál sezóny 2010/2011. Spojovateľom je abstrakt z každej divadelnej inscenácie v podobe info ikonky. Plagát, billboard, citylight, bulletin, inzercia, PF, kalendár.

identita
2010
Smog

Strednometrážny film od Daniela Riháka o reklamnom a sociálnom smogu dneška. Plagát, leták, web a DVD.

identita
2008
Neve giľa

Identita hudobného projektu súčasnej cigánskej hudby. Logo, spevník, CD a DVD, booklet.
Ilustrácia: Tomáš Klepoch

identita
2011
Dennis Kelly

Vizuálna identita trojice divadelných predstavení od jedného autora. Sofistikovane budovaná (krutá) reflexia dnešnej spoločnosti, zakaždým s prekvapivým koncom. Plagát, bulletin, inzercia.

identita
2012
Slovenský obraz v 20. storočí

Komplexný katalóg k výročnej výstave Slovenskej národnej galérie na Pražskom hrade. Katalóg, výstavné panely, popisky.

identita editorial
2008
Petržalka

1 súbor, 9 tematických okruhov, 73 pohľadníc. To je spolu číslo 1973, rok začiatku výstavby Petržalky. Pohľadnice vizuálne interpetujú a parodujú najrôznejšie zákutia tohto sídliska. Ocenené Národnou cenou za dizajn v kategórii Študentský dizajn.

identita
2005
Storočnica Eugena Suchoňa

Logotyp a propagačné materiály pri príležitosti 100. výročia skladateľa. 
Spolupráca: Lucia Kleinedler

identita
2008
BAVLNA

Identita kreatívneho priestoru v bratislavskej Cvernovke. Logotyp vychádza z pôvodných značiek fabriky. Logo a najrôznejšie propagačné materiály.

identita
od 2013
Týždeň mobility

Vizuálna identita eko festivalu Týždeň mobility v Žiline. Festival podporuje používanie alternatívnej a ekologickej dopravy. Logo združenia, identita každého ročníka a materiály s festivalom spojené.

identita
2007 – 2011
Maska

Vizuálna identita slovinského časopisu o tanci, divadle a kultúre. Kompletný dizajn od obálky po tiráž, 4x ročne. Každé číslo tematicky zamerané. Vychádza bilinguálne – slovinčina, angličtina.
Získala Uznanie v Národnej cene za dizajn.

editorial
2006 – 2010
Nová dráma / New Drama

Kompletná identita divadelného festivalu Nová dráma. Témou ročníka bolo 3D. Plagáty, billboard, citylighty, bulletin, letáky, odznaky, tričká, tašky, inzercie, visačky.

identita
2010
Brazil Visual

Identita prvého festivalu brazílskeho filmu na Slovensku. Plagát, web, videozvučka. Spolupráca Peter Važan.

identita
Trienále plagátu Trnava

Spoluvytváranie identity medzinárodnej výstavy plagátov v Trnave. TV spot, katalóg, inzercie, darčekové predmety, informačné materiály, diplomy, ...
Autorka základnej identity: Ivana Palečková

identita
Rudolf Laban

Koncept a úprava knižky o priekopníkovi moderného tanca a bratislavskom rodákovi Rudolf von Labanovi. Dizajn reflektuje vrchol Labanovej kariéri – časy moderny.

identita
Časopis kød

Kompletný redizajn jediného časopisu o divadelnej scéne na Slovensku. Zámer bol prevzdušniť, osviežiť, zmodernizovať. Zmena loga, koncept obálok, vnútorné riešenie, odlíšenie rubrík, pravidelné mesačné zalamovanie.

editorial